Soorten onderwijs

Regulier basisonderwijs

Vanuit het Samenwerkingsverband PO Drechtsteden kijken wij altijd eerst of de reguliere school in de eigen buurt het passend onderwijs kan bieden. Elke school heeft de ambitie passend onderwijs te bieden binnen de eigen mogelijkheden. Hoe dit precies wordt gedaan, is vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel.
Speciaal basisonderwijs (SBO)

Soms kan een gewone basisschool een kind niet helpen bij leer-, gedrags- en/of opvoedingsproblemen. Het kind is dan beter op z'n plek in het speciaal basisonderwijs.
Speciaal onderwijs (SO)

Scholen voor speciaal onderwijs (SO) zijn er voor leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Ook leerlingen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problemen kunnen hier terecht.
Werkwijze speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs

De werkwijze van scholen in het SBO en SO richt zich op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van de leerlingen.

Bij het SBO en SO worden de leerstof, de wijze van lesgeven en zo nodig de leerplek binnen de school op de leerling aangepast. Het onderwijs wordt gegeven door gespecialiseerde leerkrachten en de leerlingen krijgen les in kleine groepen.

Het advies voor SBO en SO wordt gegeven door het Ondersteuningsteam van de school in overleg met de ouders. Met toestemming van de ouders legt de huidige school contact met de school waarnaar verwezen wordt.

De scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs vinden we zowel binnen als buiten het werkgebied van ons samenwerkingsverband.

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

SWV Noordelijke Drechtsteden PO
Duindoornhof 3
3355 RP Papendrecht
Tel: 078-6391700
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden